Disseny, execució i Manteniment de jardins

Planificar i executar un jardí requereix de la intervenció dels millors professionals. A Vivers Llabrés podem encarregar-nos de tot el procés, ja sigui un espai públic (hotels, places, carreteres, col·legis, comunitats de veïns...) o en el teu jardí privat (grans villes, petit jardí, terraces):

1.- Projectam el teu jardí segons les teves necessitats. Hi ha cents de variables a tenir en compte alhora de realitzar un projecte de paisatgisme, a més dels gusts dels clients i del seu pressupost: quines espècies s’adapten millor a un espai concret, les condicions del sòl i de la llum, la despesa en aigua que s’està dispost a assumir, els espais d’ombres que es requereixen, com combinar les diferents espècies segons la temporada de floració per assegurar-nos de que el jardí romangui el més bonic possible al llarg de l’any, quins complements combinen millor amb les espècies utilitzades, els sistemes de reg més apropiats en cada cas, la presència o no d’estancs i piscines, la il·luminació, els fluxos de pas i la distribució espacial segons els usos de cada zona, etc...

2.- Executam el projecte: ens encarregam de tot el procés: permisos municipals, moviments de terra, transports, plantació... i instal·lam el sistema de reg més adequat segons els criteris d’eficàcia, permetent que el teu jardí tingui un repartiment adequat de l’aigua en totes les seves zones.

3.- I ens encarregam del seu manteniment, per a que llueixi sempre el millor possible. El nostre equip d’especialistes utilitza els medis i tècniques més avançats per mantenir en òptimes condicions el teu jardí.

Posa’t en contacte amb nosaltres i estarem encantats d’ampliar-te la informació que requereixis.

Ctra. Palma-Manacor, km. 45,5
07500 Manacor (Mallorca, Baleares, España)
Tel.: +34 971 834 888
Fax: +34 971 551 080
Veure mapa
Cláusulas Legales
Formulari enviat

Horari d’estiu

Abril-Juny
8 - 20 h.
Dilluns a Dissabte
Juliol-Setembre
8 - 20 h.
Dilluns a Divendres

8 - 14'30 h.
Dissabtes

Horari d’hivern

Octubre-Març
8 - 19 h.
Dilluns a Dissabte

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos obtenidos de este formulario serán incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad de VIVERS LLABRES SAT con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a nuestra dirección CARRETERA MANACOR KM 45.5 07500, MANACOR (ILLES BALEARS). Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas.
El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula.